Regulamin korzystania z Parku

Pobierz regulamin ogólny korzystania z Parku Planeta Gigantów.

Regulamin parku PLANETA GIGANTÓW w Rybniku przy ul. Władysława Broniewskiego – Boisko
Sportowe, został stworzony dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektu jakim jest
PLANETA GIGANTÓW.